Hồ sơ năng lực
HỆ THỐNG PHÂN LOẠI DAO HEUANG GROUP CO,. LTD-LAOS
Năng suất: 50 tấn/h
Địa điểm: Dao Heuang group, Laos.
HỆ THỐNG SẤY TRỐNG QUAY THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
Năng suất: 240 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung - Lâm Đồng.
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
Năng suất: 15 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung, Lâm Đồng.
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI CHAMPASAK - LAOS
Năng suất: 20 tấn/h.
Địa điểm: Champasak, Laos.
  
 Thông báo tuyển dụng
  
 Dịch vụ khách hàng
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Thư viện ảnh
  
 Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T