Hồ sơ năng lực
HỆ THỐNG PHÂN LOẠI DAO HEUANG GROUP CO,. LTD-LAOS
Năng suất: 50 tấn/h
Địa điểm: Dao Heuang group, Laos.
HỆ THỐNG SẤY TRỐNG QUAY THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
Năng suất: 240 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung - Lâm Đồng.
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
Năng suất: 15 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung, Lâm Đồng.
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI CHAMPASAK - LAOS
Năng suất: 20 tấn/h.
Địa điểm: Champasak, Laos.
  
 Customer services
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Partners
  
 Gallery
  
 Accesscounter
Error An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T