Đúc kim loại
Ghi bảo vệ gốc cây
- Sử dụng để bảo vệ gốc cây xanh.
Quạt nhôm con sò
- Dùng trong hệ thống cấp trấu vào lò đốt.
Phôi gang ghi lò
- Sử dụng trong lò đốt của các hệ thống sấy.
Cánh quạt hướng trục
- Dùng cho quạt hướng trục của hệ thống sấy tĩnh
Pulley vô cấp PL7
- Dùng cho máy phân loại cà phê theo trọng lượng PL7.
Pulley vô cấp PL5
- Dùng cho máy phân loại cà phê theo trọng lượng PL5.
Pulley4
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và các loại máy khác.
Pulley3
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và các loại máy khác.
Pulley2
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và một số loại máy khác.
Pulley1
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và một số máy khác.
Lô máy tách vỏ thịt
- Dùng trong máy tách vỏ thịt.
Võ bi cam ( dên PL )
- Dùng cho các máy của sàng phân loại trọng lượng.
Phôi gang dên lệch tâm máy rửa
- Được sử dụng trong máy rửa quả cà phê.
Phôi gang dên PL
- Sử dụng cho máy phân loại trọng lượng PL7, PL5.
- Và một số loại máy khác.
Phôi gang đĩa máy xay cà phê
- Sử dụng trong máy xay cà phê.
  
 Thông báo tuyển dụng
  
 Dịch vụ khách hàng
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Thư viện ảnh
  
 Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T